SFMI arrangerar nationell termkonferens 2015-11-23

 
Tema:Samarbete kring strukturerad vårddokumentation
Tid:23 november 10:00-17:00
Plats:Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm (nära centralstationen)
 
Även efter flera decennier av vård-IT saknas en standardiserad form för patientjournalen som gör den både lätt att skriva i och lätt att hitta i. Flera projekt har fokuserat på att hitta de övergripande strukturerna som ska möjliggöra en mer användbar journal men mycket lite av detta har än så länge lett till förändringar i den dagliga dokumentationen i vård och omsorg. Kan vårdens professionella företrädare, som Läkaresällskapet och Sjuksköterskeföreningen, ges en tydligare roll i framtagandet av de detaljerade mallar som kan underlätta dokumentationen av alla de olika typer av vård som bedrivs i Sverige?
 
Pris:400 kronor (inkluderar lunch samt förmiddags- och eftermiddagskaffe i Läkaresällskapets lokaler)
 
Det finns möjlighet att följa konferensen på distans i Göteborg och Umeå. Kontakta Lars Lindsköld (Göteborg) respektive Helena Lindgren (Umeå) för intresseanmälan.
 
Se programmet  
 
Till anmälan  
 
Till SFMI:s webbplats