Program för termkonferensen 2013

Tisdag 2013-10-15

8.30 - 15.00 Registrering
10.00 - 10.30 Inledning
10.30 - 12.00 Hans Åhlfeldtföreläsning: Strukturerad terminologi och kodning Stefan Schulz, professor i medicinsk informatik vid universitetet i Graz
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.30 Klassifikationer och deras terminologi

13.00 Sjukdomsklassifikationen och dess språk Björn Smedby, professor emeritus i hälso- och sjukvårdsforskning

13.30 Mot framtiden - utveckling av ICD 11 Kristina Bränd Persson, enhetschef Klassifikationer och terminologi, Socialstyrelsen

14.00 ICF, praktisk användning Barbro Wikander, leg. sjukgymnast

14.30 - 15.00 Kaffe
15.00 - 16.30 Snomed CT - tillkomst, utveckling, tillämpning

15.00 Snomed CT - dåtid, nutid, framtid Daniel Karlsson, universitetslektor vid institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet

16.00 Snomed CT i verkligheten? Britt-Marie Horttana, nationella kvalitetsregister, Sveriges kommuner och landsting

17.30 Kvällsaktivitet, obs 30 minuter tidigare än ursprungligen anonnserat: rundvandring på Medicinhistoriska muséet, därefter kl 19.00 middag på Barken Viking (middagen kostar 300 kronor, anmälan görs tillsammans med anmälan till konferensen, vin, öl etc. får beställas och betalas separat)

Onsdag 2013-10-16

8.30 - 10.00 Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Moderator: Lars Midbøe

8.30 On-line access till patientens egen patientinformation - möjligheter och farhågor Rose-Mharie Åhlfeldt, lektor i datavetenskap, inriktning mot informationssäkerhet, Högskolan i Skövde

9.00 Förstår patienten journalen? Maria Kvist, med.dr, Inst. för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet

9.30 Journal på nätet Lars Midbøe, leg. sjuksköterska, handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting inom patientsäkerhetsområdet

10.00 - 10.30 Kaffe
10.30 - 12.00 Postersession
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.30 Tillämpningen av terminologisk metod i medicinsk språkvård Moderator: Anna-Lena Bucher

13.00 Så bevarar vi den språkliga precisionen. Tillämpning av terminologisk metod i medicinsk språkvård Åsa Holmér, terminolog vid Terminologicentrum TNC

14.00 Användning av terminologi i patientjournaler Maria Kvist

14.30 - 15.00 Kaffe
15.00 - 16.30 Datorstyrd språkhantering i medicinsk dokumentation Moderator: Magnus Fogelberg

15.00 Strukturerad terminologi för besöksorsaker och hälsofrämjande åtgärder Anders Thurin, klinisk fysiolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och terminolog med lång tids erfarenhet av internationell standardisering

15.30 Terminologihantering i medicinska loggfiler Dimitrios Kokkinakis, forskarassistent, institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

16.00 Generering av fraser och koder för att göra vården säkrare och effektivare Martin Fahlén, invärtesmedicinare med inriktning mot diabetesvård men framför allt IT-pionjär

Åter ingångssidan